اطلاعیه‌ی دبیرخانه‌ کمیته مرکزی حزب کومه‌له‌ كردستان ایران در مورد حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران به‌ نیروهای حزب كومه‌له‌ كردستان ایرانبنابر اعلام‌ كمیسیون نظامی كومه‌له‌‌‌، از حوالی بامداد امروز مورخ ١٠/٧/٢٠١٩، مواضع و مقرهای نیروهای پیشمه‌رگ كومه‌له در ناحیه‌ی سیدکان‌ توسط توپخانه‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مورد آماج و حملات وسیعی‌ قرارگرفته‌‌ كه‌ تاكنون نیز ادامه‌ دارد. ‌تا زمان انتشار این اطلاعیه، خسارات جانی به‌‌ نیروهای كومه‌له وارد نیامده و تمامی نیروهای ما در سلامت كامل ‌به‌ سرمی برند، اما‌ در کمال تاسف شماری از اهالی ساکن منطقه بر اثر این حملات‌، متحمل خسارات جانی و مالی شده‌اند که تا کنون‌‌ آمار دقیقی از میزان و ابعاد آن در د‌ست نیست. ما ضمن محکوم نمودن چنین حملاتی، با خانواده و بستگان این قربانیان ابراز همدردی می کنیم.
حزب كومه‌له‌ كردستان ایران
دبیرخانه‌ كمیته‌‌ مركزی 
١٩ تیر ١٣٩٨ خورشیدی 
 

2064 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:03:27:12/07/2019