اطلاعیه کمیته خارج کشور کومەله در مورد صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی

مردمان آزادیخواه
احزاب و جریانات سیاسی
بنیادها، مجامع و نهادهای مدافع حقوق بشر
اشخاص و فعالین سیاسی و مدنی
نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران و هنرمندان آزادیخواه
همانگونه که اطلاع دارید، روز پنجشنبه مورخ 25 ژانویه برابر با پنجم بهمن ماه سال 1396 خورشیدی، حکم اعدام رامین حسین پناهی از سوی بیدادگاه انقلاب سنندج به وکیلش ابلاغ شد. بایستی یادآور شد که رامین حسین پناهی در تاریخ دوم تیرماه سال جاری به منظور تجدید دیدار با خانواده به سنندج رفته بود که در کمین نیروهای سپاه پاسداران گرفتار گشته و پس از زخمی شدن به اسارت درآمد. از آنزمان تاکنون وی تحت شدیدترین شکنجه ها بوده و تهدید و فشار بر خانواده اش روزافزون بوده است.
مبنای صدور چنین حکم ناعادلانه ای عضویت در حزب کومەله عنوان شده و مطابق روال معمول، اتهامات دیگری نیز به وی نسبت داده اند که نامبرده در دادگاه تمامی آنها را ناروا و مردود دانسته است. همگی بر این راستی آگاهیم که در ایران، آزادی سیاسی بی معنا و هرگونه صدای مخالفت و دگراندیشی در جامعه سرکوب می شود. ازاینرو جوانان کرد به منظور ابراز عقیده و تلاش جهت ایجاد تحول در جامعه، خود را در چهارچوب احزاب سیاسی کردستان سازمان میدهند. بنابر قوانین کشورهای دموکراتیک همچنین منشور جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را امضا کرده است، داشتن عقیدهای مجزا، نگرشی آزادانه و عضویت در احزاب سیاسی نه تنها مصداقی از جرم نیست بلکه از ابتدایی ترین حقوق انسانی در قرن 21 بشمار میآید.
نقض مکرر و گسترده حقوق بشر از سوی حاکمیت ایران بر کسی پوشیده نیست، اما تجارب پیشین نشان داده است که فشارها و اقدامات بین المللی جهت لغو و یا تقلیل چنین احکامی نتیجه بخش بوده است. در همین راستا ، دست یاری بسوی مردمان آزادیخواه، احزاب و جریانات سیاسی، بنیادها، مجامع بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر، اشخاص و فعالین سیاسی و مدنی، نویسندگان، شاعران، روزنامه نگاران و هنرمندان آزادیخواه دراز کرده و خواستاریم تا در مقابل جان و سرنوشت جوانانمان ساکت نباشند و اراده و توان خود را به توقف حکم اعدام رامین معطوف نمایند. بیایید در اقدامی همصدا و همدلانه، به جمهوری اسلامی اجازه ندهیم تا با ایجاد رعب و وحشت در دل تودههای ناراضی، جان رامین و دیگر جوانانمان را دگربار قربانی کند.
حزب کومەله کردستان ایران
کمیته خارج کشور
26 ژانویه 20181939 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:09:32:31/01/2018