اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در مورد حکم اعدام رامین حسین‌ پناهی

 

آزادیخواهان ایران

مردم شریف کردستان

نهاد و سازمانهای مدافع حقوق بشر

 

آقای حسین احمدی نیاز وکیل "رامین حسین پناهی"، زندانی سیاسی کورد دیروز پنجشنبه ٢٥ ژانویه ٢٠١٨، اعلام داشت کە دادگاه انقلاب شهر سنندج حکم اعدام رامین را به وی و خانوادەاش ابلاغ کردە است. این حکم در شرایطی اعلام شده کە نامبرده (رامین حسین پناهی) تنها در یک جلسه دادگاه حضور پیدا کرده و به گفته وکیلش ابلاغ حکم بسیار غیر منتظره بوده است.

 

بر اساس گفتەهای خود رامین و آقای احمدی نیاز، نامبرده برای دیدار خانواده به کردستان ایران رفته و به هیچ عنوان در درگیری مسلحانه شرکت نکرده است، از طرفی دیگر بر اساس گفتەهای رامین نامبرده چندین ماه زیر شکنجه نهادهای امنیتی بوده است. پس با استناد به همه این موارد و بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی نیز رامین حسین پناهی استحقاق حکم اعدام را ندارد.

 

ما، مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این حکم را غیر انسانی و غیر قانونی میدانیم و فکر میکنیم که دادگاه کاملا تحت تاثیر فضای سیاسی موجود این حکم را صادر کرده است. در واقع این حکم نوعی انتقام از مردم کرد است کە در ماههای اخیر چندین بار گردهمایی و آکسیونهای بزرگ مردمی را تدارک و برگزار کردەاند.

از مردم آزادیخواه ایران و کردستان، نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی تقاضا داریم در خصوص این حکم غیرعادلانه و غیرانسانی ساکت نباشند. وظیفه انسانی همه ما، خصوصا فعالین داخل کشور این است که ضدیت خود را خصوصا با این حکم و به طور کلی تمامی احکام سیاسی که در کردستان بسیار شایع است نشان دهند. سکوت ما به طور یقین دست جمهوری اسلامی را بازتر و وسعت و تعداد این فجایع را بیشتر میکند، تا جایی که هر روز بیشتر از گذشته باید شاهد اعدام و از بین رفتن فرزندانمان باشیم.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

٢٦ ژانوییه ٢٠١٨

 
2413 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:03:16:27/01/2018